Projekt UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi Dietlabs polegającej na dostarczeniu spersonalizowanych planów dietetycznych powstających w oparciu o badania psychometryczne.
Celem realizowanego projektu jest zaoferowanie innowacyjnej e-usługi, która będzie oparta na tworzeniu indywidualnych planów diety opartych na wynikach testów psychometrycznych. Projektowana usługa będzie zawierała również elementy grywalizacji wykorzystywanej do motywowania użytkowników w celu osiągnięcia założonych wyników.

Projekt został zrealizowany w okresie: 01.02.2014 – 31.07.2015.
Wartość dofinansowania: 598 080,00 zł
Numer wniosku: WND-POIG.08.01.00-30-469/13

DietLabs sp. z o.o.
J.Chełmońskiego 8/4
60-754 Poznań

W sprawach dotyczących wniosku unijnego prosimy o kontakt z:

Tomasz Gałczyński
Prezes Zarządu DietLabs sp. z o.o.
e-mail: tomasz.galczynski@dietlabs.pl

Odnośniki:
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx
http://parp.gov.pl/index/main/
http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx